Teachers

Amy Whittle
is een kunstenares en ontwerpster met een achtergrond in grafisch en interactief ontwerp. Het liefst werkt ze met technologie om het onzichtbare op poëtische wijze te visualiseren. Sinds studiejaar 2020-2021 geeft ze ook (samen met Bram de Groot) information Design aan de eerstejaars studenten Design Art Technology.
Anke van Loon
studeerde in 1993 af in Graphic Design aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze maakte carrière in de film en werkte als zelfstandig grafisch ontwerper voor verschillende culturele instellingen. In 2004 bood de afdeling Design van het Sandberg Instituut, de Rietveld MA-opleiding, haar een projectcoördinatiebaan aan. Sinds september 2012 is ze coördinator van de opleiding Design Art and Technology bij ArtEZ. Ze deelt met Rixt van der Tol de functie van voorzitter en secretaris voor de Deelraad Art & Design in Arnhem.
Annelou van Griensven
(1983, Deurne, The Netherlands) is een van de oprichters van De Vormforensen, een grafisch ontwerpbureau in Arnhem. Samen met Anne-Marie Geurink werkt ze aan projecten binnen duurzaam en sociaal grafisch ontwerp. Ze kijken naar de wereld vanuit de grafische antropologie en reflecteren op maatschappelijke thema's zoals: de You-tube arts, de media-generatiekloof, de bubble economy en de parttime wereld-idealist. Nieuwe woorden, essays, typografie, het maken van nieuwe beelden en het ontwerpen van boeken maken deel uit van hun atelierpraktijk. Annelou doceert ontwerpmethodiek op de afdeling Design Art Technology en Open Lab op de afdeling Graphic Design van ArtEZ, Instituut voor de Kunsten in Arnhem. Ze studeerde in 2008 af aan Graphic Design ArtEZ en in 2010 aan het Sandberg Instituut, de MA-opleiding van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Bram Bogaerts
is een ontwerper, beeldend kunstenaar en creative coder die werkt met interactieve media. Hij is mede-oprichter van Superposition, een innovatieve ontwerpstudio voor ervaringsgericht ontwerpen. Superposition verkent de mogelijkheden voor emotionele en expressieve relaties met de digitale wereld door middel van een breed scala aan zelf geïnitieerde en in opdracht gegeven projecten
Bram de Groot
is een ontwerper die binnen een groot aantal media werkt. Met een achtergrond in het zilversmeden en interactieontwerp is hij ingeburgerd in zowel in de analoge als in de digitale omgeving. Thema's die hij onderzoekt zijn "het ontwerpen van de lange termijn" en "informatie als kostbaar materiaal”.
Casper Schipper
(1982) is ontwerper, 'creatief technoloog' en oprichter van het kunstlabel Patty Morgan. In een tijd waarin technologie ons meer dan ooit beïnvloedt, gelooft hij dat kritisch denken in zowel het ontwerp als de technologische ontwikkeling cruciaal is om vooruit te komen. Hij is vooral geïnteresseerd in de manier waarop intelligente machines onze creatieve muze, assistent en uiteindelijk meester kunnen en zullen zijn.
Daan van Dijk
(1981 is een ontwerper en filmmaker wiens werk zich richt op geziene en ongeziene systemen. Hij creëert identiteiten en interfaces voor zowel het actuele als het fictieve domein, onderzoekt via zijn films sociale thema's en bevraagt deze systemen in een aantal samenwerkingsverbanden. Door deze multidisciplinaire praktijk en generalistische expertise is hij ook als creatief directeur verbonden aan ondernemingen in zowel het artistieke, commerciële als educatieve domein.
Daniel Gross
is mede-oprichter van Catalogtree, een multidisciplinaire ontwerpstudio gevestigd in Arnhem (NL) en Berlijn (DE). Deze studio is gespecialiseerd in informatiedesign en werkt aan projecten in opdracht en op eigen initiatief. Catalogtree is zeer geïnteresseerd in zelforganiserende systemen en gelooft in 'Form Equals Behaviour'. Experimentele toolmaking, programmering, typografie en het visualiseren van kwantitatieve gegevens maken deel uit van Gross’ dagelijkse routine. Recente pogingen zijn onder meer het in kaart brengen van sedimentlagen, het coderen van knopen, het knutselen aan Hershey Fonts, het vinden van middelpunten van onregelmatige vormen, en het simuleren van patronen waar een reusachtige kogelvis trots op zou zijn.
Dasha Tsapenko
(UA, NL) werd opgeleid tot architect en sociaal ontwerper. Haar werk verkent de voortdurende, wederzijds gedefinieerde relatie tussen het menselijk lichaam en de (ontworpen) ruimtes die het inneemt. Ze combineert instrumenten van performance, mode en architectuur om sociale en ruimtelijke interacties bloot te leggen en te speculeren over de toekomst in verschillende formats: persoonlijke artistieke projecten, onderzoek en curatie, creatieve richting en educatie.
Doeke Wartena
is een grafisch en interactief ontwerper die werkt op het gebied van creative coding, typografie en datavisualisatie. Daarnaast runt hij het hard-software lab aan de ArtEZ University of the Arts. Op het gebied van software zijn zowel de performance als de gebruiksvriendelijkheid van de API voor hem belangrijke doelen.
Frank Kolkman
is een in Nederland geboren ontwerper, onderzoeker en pedagoog. Hij is geïnteresseerd in het loskoppelen van de socio-economische, ethische en esthetische implicaties van de huidige en toekomstige technologieën. Zijn werk strekt zich uit over experimentele apparaten, kritische prototypes en interactieve installaties. Frank heeft een bachelordiploma in Product Design behaald bij ArtEZ Arnhem en een masterdiploma in Design Interactions bij de Koninklijke Hogeschool voor de Kunsten.
Jan Robert Leegte
(born 1973, The Netherlands) begon te werken als kunstenaar op het internet in 1997. In 2002 verlegde hij zijn focus naar het implementeren van digitale materialen in de context van de fysieke galerieruimte, met als doel een brug te slaan tussen de online kunstwereld en de galeriekunst, het maken van prints, sculpturen, installaties, tekeningen en projecties. Hierbij maakt hij verbinding met historische stromingen zoals land art, minimalisme, performance kunst en conceptualisme. Als kunstenaar verkent Leegte de positie van de nieuwe materialen die door de (genetwerkte) computer naar voren worden gebracht. Photoshop-selectietenten, scrollbars, Google Maps, code en software worden ontleed om het ontologische karakter ervan te begrijpen. Zijn werk is internationaal tentoongesteld (Whitechapel Gallery, Stedelijk Museum Amsterdam, ZKM Karlsruhe). Momenteel wordt hij vertegenwoordigd door Upstream Gallery Amsterdam.
Jeroen Barendse
is partner bij RNDR. RNDR is een collectief van ontwerpers, programmeurs en programmeurs die code en technologie gebruiken om ontwerpen te maken. Zij ontwikkelen processen, creëren structuren en ontwerpen visualisaties, codeprogramma's en creëren interacties. Dit vertalen ze naar verschillende media, variërend van interactieve installaties, tot print en alles daartussenin -vaak real-time. Ze worden getriggerd door de manier waarop informatie en technologie netwerken, culturen, relaties, gedrag en interacties tussen mensen transformeert. In 2018 lanceerde RNDR het open source framework en de community voor creative coding OPENRNDR (openrndr.org), dat in 2019 een Dutch Design Award won. Van 1996-2017 was Barendse stichtend partner van LUST, een ontwerpstudio die vooral geïnteresseerd was in het verkennen van nieuwe invalshoeken en houdingen ten aanzien van grafisch ontwerp en software. In 2010 richtte LUST het LUSTlab op, als een nieuwe vorm van Research & Development. Hij won de BNO Piet Zwart Prijs 2017, een 'lifetime achievement award'.
Juha van t Zelfde
is een kunstenaar, pedagoog en tuinman die werkt op het snijvlak van kunst, gemeenschap en ecologie. Hij is programmadirecteur van Resolution, de master Moving Image van het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ook is hij oprichter van Progress Bar, een clubnachtserie die zich inzet voor gemeenschappelijk verlangen en collectieve vreugde. Sinds 2013 is hij docent bij ArtEZ en geeft hij de cursus Solidariteit, die gericht is op samenwerking
Leanne Wijnsma
Het werk van Leanne Wijnsma gebruikt instinct als ontwerp. Daarbij verkent ze de relatie tussen vrijheid en technologie door middel van geurontwerp en onderaardse verkenningen. Het meeslepende karakter van haar werk reflecteert op de menselijke conditie in de 21e eeuw en onderzoekt het menselijk bewustzijn en de impact van nieuwe technologieën op individueel en collectief gedrag. Wijnsma is geïnteresseerd in het aanspreken van het instinctieve in ons door het creëren van ervaringen voor onze zintuigen. Dit doet ze in het vertrouwen dat het instinct een inherente waarheid en vrijheid van geest oproept door middel van actie.
Luis Rodi-Fernandez
Magda Saarloos
studeerde Fashion Design aan ArtEZ Art & Design in Arnhem. Ze doceert 'Design in Form/Visual Grammar' op de afdeling Design Art Technology en 'Product Visualization / Color Research' en 'Portfolio Development' op de opleiding Product Design. Ook is ze stagecoördinator van de opleiding Fashion Design en hoofd van de Vooropleiding ArtEZ Art & Design Arnhem.
Marijke Goeting
doceert mediatheorie aan de opleidingen Design Art Technology en Graphic Design van ArtEZ Arnhem. Ze heeft lesgegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Nottingham, de Universiteit van Californië Berkeley en de Technische Universiteit van München en heeft papers gepubliceerd over digitale media, algoritmes en computervisie. Momenteel promoveert ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op artistieke verkenningen van digitale vloeibaarheid, automatisering en snelheid.
Martijn van Boven
Het werk van Martijn van Boven (1977, Nederland) speelt zich af in het veld van abstracte film en computerkunst. Hierbij combineert hij de mogelijkheden van de hedendaagse computertechnologie voor het genereren van abstracte beelden en (ambient)geluidsomgevingen. Dit audiovisueel werk kan het beste geplaatst worden in de context van de experimentele film en de vroege computer gegenereerde films. Daarnaast heeft het werk van Stan Brakhage en de vroege computerkunst uit de jaren ’60 een grote invloed op zijn werkmethodiek tot het genereren van abstracte beelden in relatie tot film.

Martijn van Boven studeerde Beeld en Geluid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn werk manifesteert zich in een verscheidenheid van (digitale) audiovisuele media; installaties, films, video’s, performances en verschillende samenwerkingsverbanden met componisten. Zijn werk is op groot aantal (inter)nationale festivals en filmprogramma’s vertoond, o.a. op het I.F.F.R. (Rotterdam), STRP Festival (Eindhoven), Woodstreet Galleries (Pittsburgh), Sonic Acts (Amsterdam), Holland Festival (Amsterdam), International Film Festival of Mexico (FICCO, Mexico City), Ars Electronica (Linz), Transmediale (Berlijn), SXSW(Austin), Noise Bar (Tokyo) en het Stedelijk Museum Amsterdam

In 2003 was hij de medeoprichter van <>TAG, een cross-media platform in Den Haag. Van 2008 tot 2016 was hij redactielid van het Sonic Acts festival. Martijn van Boven doceert Media Archeology en is tevens hoofd van de opleiding Design Art Technology bij ArtEZ University of the Arts in Arnhem.

Hij woont en werkt in Amsterdam.
Mike Rijnierse
(Haarlem, 1974) is an artist, inventor and educator working in the fields of light, sound and architecture. He is intrigued by sensory experience, whether visual, acoustic, spatial and synesthetic, creating sculptures, installations, performances and public interventions, exploring intersectional domains.

mikerijnierse.nl
Natalia Dominguez Rangel
(NL/CO) is een componist/geluidskunstenares die woont en werkt in Wenen en Amsterdam. Haar werk sluit nauw aan bij alles wat te maken heeft met de karakteristieken van geluid en bij de fysieke kwaliteiten die de ruimte articuleren. Ze is geïnteresseerd in hoe geluid een publiek fysiologisch en psychologisch beïnvloedt en resoneert. Ook onderzoekt ze hoe de ruimte en in het bijzonder de akoestische ruimte iemand kan doen denken aan tijd, ecologie, technologie en architectuur. Geluid is kracht; het kan een bron van zowel pijn als plezier zijn.
Rolf Schoeber
is afgestudeerd als audiovisueel ontwerper bij ArtEZ AKI Enschede. Na te hebben gewerkt als animator en schermontwikkelaar voor bedrijven als VPRO, KLM, ING-Barings, Albert Heijn en Nintendo, richtte Rolf zich op het ontwerponderwijs. Naast zijn onderwijs ligt Rolf's interesse in film, games en hedendaagse digitale kunst. Hij spreekt ook een aardig woordje Latijn: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla varius dictum felis, ac varius odio blandit at etc.
Willem van Weelden
is kunstenaar, onderzoeker, docent, publicist en curator en heeft een achtergrond in de beeldende kunst en de sociale wetenschappen (Westerse sociologie en sociale filosofie). Hij werkt al meer dan 35 jaar in het vakgebied gebied van (nieuwe) mediatheorie en kunst & design. Als tutor en coach werkt en werkte hij voor verschillende academies in de kunsten en universiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij publiceerde talrijke artikelen, interviews, essays, recensies en columns in catalogi, tijdschriften (online en offline) en boeken.